Bisysslor

Kontakta oss

Våra (bi)sysslor

Honungsproduktion

Honungsproduktion

Ökad mängd av lokalt producerad honung gynnar konsumenterna och stärker Sveriges självförsörjningsgrad

Pollineringstjänst!

Pollineringstjänst!

Ett lyckat pollineringsarbete ökar skördarna på de flesta av våra kultur- och vilda växter.