Honungsproduktion

Ökad mängd av lokalt producerad honung gynnar konsumenterna och stärker Sveriges självförsörjningsgrad
Kontakta oss

Vi har ett flertal bigårdar i och runt Piteå till honungsproduktion, att öka mängden av lokalt producerad honung gynnar konsumenterna och stärker Sveriges självförsörjningsgrad.

Andra (bi)sysslor som kanske intresserar dig?

Pollineringstjänst!

Pollineringstjänst!

Ett lyckat pollineringsarbete ökar skördarna på de flesta av våra kultur- och vilda växter.