Andelsbiodling till privatpersoner

Vill du ha bin och honung utan att få kladdet samt göra en insats för pollineringen av vår närmiljö?
Kontakta oss

Dessutom bidrar du även till biologisk mångfald och stödja den lokala biodlingen?

Andelsbiodling betyder att du köper en andel av en bikupa och får din egen honung. Varje andel motsvarar 10 procent av vad ett bisamhälle producerar. Medelhonungsskörden per andel varierar varje år på grund av väder och samhällets utveckling men ligger i snitt mellan 1–3 kg honung. Med andra ord kan man säga att vi tillsammans delar på honungen men även också på riskerna. Ett bra år ger mer honung och fler bin som pollinerar växter och en kall och regnig sommar minimerar honungsmängden och samhällets utveckling.

Det får du med andelsbiodling:
• Andelsbevis (skickas till dig med e-post)
• En tiondel av honungsskörden av samhället
• Uppdateringar om utvecklingen i kupan genom Facebook/Instagram
• Möjlighet att besöka kupan och lära dig mer om biodling och honung (välja mellan två valbara datum)
• Glädjen av att ha bidragit till den biologiska mångfalden genom att fler bin pollinerar i vår natur

Priset för en andel är 795: – inkl. moms.


Skälen till att vara andelsbiodlare kan vara flera:
Att göra en insats för våra livsviktiga bin men har inte själv möjlighet att vara biodlare. Kanske vill du ha din egen unika honung som du vet exakt var den kommer ifrån, eller så är det första steget mot en egen biodling? Oavsett vilka skäl du har hör av er om du har frågor eller funderingar, eller teckna redan nu din andel för 2024!

Andra (bi)sysslor som kanske intresserar dig?

Honungsproduktion

Honungsproduktion

Ökad mängd av lokalt producerad honung gynnar konsumenterna och stärker Sveriges självförsörjningsgrad

Pollineringstjänst!

Pollineringstjänst!

Ett lyckat pollineringsarbete ökar skördarna på de flesta av våra kultur- och vilda växter.