Bi-fadderskap till företagskunder

Hållbarhet med (bi)effekt!
Kontakta oss

Vill ni ha 60 000 nya medarbetare, göra en insats för den biologiska mångfalden, öka pollineringen, få en fantastisk marknadsföringsplats, få er egen honung, samt bidra till hållbarhetsmål nr. 11 och 15 i FN:s agenda 2030?
Låter det intressant? Då ska vi boka in möte så att jag kan berätta mer hur det går till att hyra ett eller flera bisamhällen av oss. Vi fixar allt och sköter om bina året om. Ni behöver bara vara med på resan och njuta av tjänsten fullt ut.

Med en eller flera bikupor bidrar ni till:

• Flera nya och starka bisamhällen i närområdet
• Ökad pollinering
• Mer lokalproducerad honung
• Ökad förståelse om bin
• En mer hållbar stadsutveckling
• Ökat biologisk mångfald
• Och mycket mer…

Tveka inte att kontakta oss så att vi kan berätta mer om tjänsten.
Tillsammans kan vi bidra till en hållbar stadsutveckling och öka den biologiska mångfalden.

Andra (bi)sysslor som kanske intresserar dig?

Honungsproduktion

Honungsproduktion

Ökad mängd av lokalt producerad honung gynnar konsumenterna och stärker Sveriges självförsörjningsgrad

Pollineringstjänst!

Pollineringstjänst!

Ett lyckat pollineringsarbete ökar skördarna på de flesta av våra kultur- och vilda växter.