Om BeeAtWork

Kontakt

Om oss

Vår biodling startades 2013 som hobbyverksamhet och har därefter ständigt utökats. Efter stora förluster 2019 där vi tappade nästan alla samhällen på grund av Varroa destructor kvalster har vi stått inför ett vägval. Lägga ner biodlingen som hobbyverksamhet eller satsa fullt ut som företag och jobba proaktivt mot kvalster. Valet blev ett företag med namn BeeAtWork vår affärsidé är att hyra ut bikupor till företag som vill jobba med biologisk mångfald och hållbarhet. Se mer information under (Bi)sysslor.
Utöver uthyrning av bikupor till företag jobbar vi även med att öka mängden av lokalt producerad honung, något som gynnar konsumenter och stärker Sveriges självförsörjningsgrad.

Under 2022 kommer vi även att erbjuda andelsbiodling till privatpersoner samt pollineringstjänster till lantbrukare med vår egen mobila pollineringsenhet.
Idag har vi ca. 60 bisamhällen i och runt Piteå, och vår plan är att utöka antalet samhällen till honungsproduktion men även antal uthyrda bikupor till företagskunder i Piteå, Skellefteå, Luleå och Boden.

Vi på BeeAtWork arbetar för en mer hållbar värld och vill genom utbildning och bi-fadderskap öka kunskapsnivån och intresset för våra så viktiga bin.
Visste du att en tredjedel av den mat som vi äter är pollinerad av bin?

Våra samarbetspartner (Bee Friends) delar vår vision och möjliggör att fler bin pollinerar tätorten.

Våra samarbetspartners