Pollineringstjänst!

Ett lyckat pollineringsarbete ökar skördarna på de flesta av våra kultur- och vilda växter.
Kontakta oss

Vill du som lantbrukare eller företagare öka skörden av grödor med upp till 20%? Då bör du överväga att hyra in våra pollineringsarbetare som även bi-drar till ökad mängd av lokalt producerad honung. Vi kan erbjuda pollineringstjänst med vår mobila pollineringsvagn eller så ställer vi ut rätt antal bikupor beroende på odling (frö, frukt, bär eller annan odling som kräver pollinering) och antal hektar odlingsyta.

Pollineringsbehov
Växtslag Bisamhällen/ha
Raps/Rybs 2-3
Vitklöver 2-4
Rödklöver 3-5
Alsikeklöver 3-4
Åkerböna 2
Hallon 2
Äpple 3-4
Päron 3-5
Plommon 2-3
Svarta vinbär 2-3
Jordgubbar 10

Källa: Pollineringsuppdrag, Biodlingsföretagarna 2010

Notera i pollineringstjänsten
Bisamhällena flyttas till sina platser så att de är på plats då de första blommorna öppnar sig (allra senast då 10% av blommorna blommar) och de flyttas bort enligt överenskommelse. Bisamhällena skall placeras precis i närheten av växtligheten.
Jordbrukaren får inte använda för bina skadliga växtskyddsmedel under tiden för pollineringstjänsten och inte heller ett dygn innan tjänsten börjar (notera det använda medlets karenstid). Det är viktigt att informera oss om all växtskyddsbehandling som sker.
Honungsskörden tillfaller BeeAtWork och vi svarar för de normala riskerna som hör till biodlingen såsom svärmning, bisjukdomar, drottning förlust, röveri och/eller skadedjur i kupan. Biodlaren är dock inte skyldig om pollineringen misslyckas på grund av dåligt väder eller om det på binas flygområde blommar för bina mera lockande växter.

Andra (bi)sysslor som kanske intresserar dig?

Honungsproduktion

Honungsproduktion

Ökad mängd av lokalt producerad honung gynnar konsumenterna och stärker Sveriges självförsörjningsgrad