PNF satsar på hållbarhet tillsammans med BeeAtWork

Vi är stolta att samarbeta med PNF
Kontakta oss

Visste du att utan bins och andra insekters pollinering skulle 75% av skörden av de grödor vi äter försvinna? Och att Albert Einstein ska ha sagt: “Om biet försvann från jordens yta, skulle människor bara ha fyra år kvar att leva. Inga bin, ingen pollinering, inga växter, inga djur, inga människor”. 

Som en del i vårt hållbarhetsarbete har vi, tillsammans med Revisionären, nu över 100.000* nya hyresgäster på Furunäset Företagsby i form av flitigt arbetande honungsbin. Bina jobbar med att pollinera växter i närområdet och därmed bidrar de till den biologiska mångfalden i Piteå, samtidigt som de hjälper till att säkerställa deras egen överlevnad och närvaro i Piteå. Denna insats kan även kopplas till FNs globala miljömål i Agenda 2030, nummer 15 handlar om att skydda, återställa och främja ekosystem och biologisk mångfald.

Andra nyheter som kanske intresserar dig?