BeeAtWork har erhållit investeringsstöd

Investeringsstöd av Landsbygdsprogrammet 2023–2027
Kontakta oss

BeeAtWork har erhållit investeringsstöd av Landsbygdsprogrammet 2023–2027. Satsningen som landsbygdsföretagare har inneburit en investering av 100 styck kompletta bikupor vilket bidrar till en ökad mängd av lokalt producerat honung samt mer pollinering av växter. Nya bigårdar bidrar till ett effektivare arbetssätt, minimerar avstånd mellan uppställningsplatser och minimerar antal körda kilometer per bikupa.

#beeatworksweden

#landsbygdsprogrammet

#landsbygdsprogrammet2023_2027

#eu

Andra nyheter som kanske intresserar dig?