Honungsproduktion

Ökad mängd av lokalt producerad honung gynnar konsumenterna och stärker Sveriges självförsörjningsgrad
Kontakta oss

Vi har ett flertal bigårdar i och runt Piteå till honungsproduktion, att öka mängden av lokalt producerad honung gynnar konsumenterna och stärker Sveriges självförsörjningsgrad.

Andra nyheter som kanske intresserar dig?