Honungsproduktion

Honungsproduktion

Vi har ett flertal bigårdar i och runt Piteå till honungsproduktion, att öka mängden av lokalt producerad honung gynnar konsumenterna och stärker Sveriges självförsörjningsgrad.
Produktionslokal är färdigställd

Produktionslokal är färdigställd

Under 2021 började vi planera att hyra eller bygga ett förädlingslokal för att utveckla och optimera verksamheten. Räntorna var låga och möjligheten att bygga verksamhetsanpassade förädlingslokaler nära bostaden gjorde valet enklare. Mars 2022 hämtades det gamla...
BeeAtWork har erhållit investeringsstöd

BeeAtWork har erhållit investeringsstöd

BeeAtWork har erhållit investeringsstöd av Landsbygdsprogrammet 2023–2027. Satsningen som landsbygdsföretagare har inneburit en investering av 100 styck kompletta bikupor vilket bidrar till en ökad mängd av lokalt producerat honung samt mer pollinering av växter. Nya...
Pireva anställer 120 000 nya medarbetare

Pireva anställer 120 000 nya medarbetare

I år har Pireva valt att starta ett samarbete med oss och blir bi-fadder till två samhällen. Pirevas två bikupor är placerade vid Bredviksbergen och bina flyttade in i slutet av Juni. Nu efter det efterlängtade regnet drar bina in bra med nektar från vitklöver och...
Cederkliniken blir mentor för ett bisamhälle

Cederkliniken blir mentor för ett bisamhälle

I år har Cederkliniken och BeeAtWork inlett ett nytt samarbete. Cederkliniken tar över mentorskapet för ett bisamhälle som sedan sköts av oss året om. Bina har flyttat in i Cederklinikens bikupa som är placerad vid Piteå ridklubb. Vi tackar Cederkliniken för...
Biredskap försäljning

Biredskap försäljning

I början av 2023 har vi tagit över biredskaps försäljningen av Mats Andersson i Böle. Vi säljer produkter av www.lpsbiodling.se och försöker att alltid ha hemma ett grundsortiment. Är det något speciellt som ni behöver så hör gärna av er i god tid. Vi samlar...